Gigabook

-Sách mới về: Thiên kim đại chiến,Như hoa như sương lại như gió combo 2 cuốn tập 1,2,Quế CungXin em đứng đắn chút combo 2 cuốn tập 1, 2...

Trang chủ » Chính trị - Pháp luật » Pháp luật » Chi tiết sản phẩm

Quy định mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GDĐT

Tác giả: Nhiều Tác Giả. - Nhà xuất bản: Nxb Lao Động

Tình trạng:
 Sẵn trong kho
810 g
Trọng lượng:
460
Số trang:
Giá bìa:
220.000 ₫
09-2008
Ngày xuất bản:

Số lượng:

 Gigabook nhận giao hàng và thu tiền tại nhà trên toàn quốc

Nếu bạn thích cuốn sách này, hãy nhấn "like" và cho điểm 1+ cho cuốn sách

Giới thiệu

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong những thập niên cuối thế kỷ XX đã tạo ra khả năng và cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm thay đổi căn bản cách quản lý, học tập và làm việc của con người.

Ở nước ta, công nghệ thôn tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy có hiệu quả năng lực trí tuệ của người Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực và  trên thế giới, tạo điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ngày 29/6/2006, tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Công nghệ thông tin. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh một cách toàn diện và đầy đủ về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển xã hội thông tin, rút ngắn quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Luật Công nghệ thông tin cùng với các văn bản của Chính Phủ, các bộ, ngành về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã  tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng: các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông đã được kết nối Internet, môn tin học đã được đưa vào chương trình học, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều hoạt động giáo dục – đào tạo....

Mục lục:

Lời giới thiệu

I. Quy định chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành

Lệnh số 09/2006/L-CTN ngày 12/7/2006 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật

Luật công nghệ thông tin

Quyết định số 331/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến 2010

Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 4/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

….

II. Một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục – đào tạo

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020

Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020

Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2008

Quyết định số 21/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chương trình  giáo dục thường xuyên về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.

Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên.

……

Mời bạn đón đọc.


Viết nhận xét

Họ và tên (*)
Email
Đánh giá (*)
Quy định mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GDĐT Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 0 10
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Nhập mã bảo mật (*)

Cùng tác giả

Sách cùng loại

thanh toan

Designed by Thiết kế web công ty .Vn