Gigabook

-Sách mới về: Thiên kim đại chiến,Như hoa như sương lại như gió combo 2 cuốn tập 1,2,Quế CungXin em đứng đắn chút combo 2 cuốn tập 1, 2...

Trang chủ » Chính trị - Pháp luật » Pháp luật » Chi tiết sản phẩm

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dành cho môn học Pháp Luật Đại Cương

Tác giả: ThS Nguyễn Anh Tuấn - ThS Trần Thúy Nga. - Nhà xuất bản: Nxb Thống Kê

Tình trạng:
 Hết hàng
480 g
Trọng lượng:
374
Số trang:
Giá bìa: