Gigabook

-Sách mới về: Thiên kim đại chiến,Như hoa như sương lại như gió combo 2 cuốn tập 1,2,Quế CungXin em đứng đắn chút combo 2 cuốn tập 1, 2...

Trang chủ » Chính trị - Pháp luật » Pháp luật » Chi tiết sản phẩm

Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn TPHCM

Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn. (Sưu tầm và hệ thống hóa) - Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP. HCM

Tình trạng:
 Hết hàng
400 g
Trọng lượng:
232
Số trang:
Giá bìa:
47.000 ₫
0