Gigabook

-Sách mới về: Thiên kim đại chiến,Như hoa như sương lại như gió combo 2 cuốn tập 1,2,Quế CungXin em đứng đắn chút combo 2 cuốn tập 1, 2...

Trang chủ » Chính trị - Pháp luật » Pháp luật » Chi tiết sản phẩm

Các chủ trương văn bản quy phạm pháp luật mới về chính sách quản lý, sử dụng đất đai

Tác giả: Viện nghiên cứu địa chính - Trung tâm nghiên cứu chính sách pháp luật Đất Đai - Nhà xuất bản:

Tình trạng:
 Hết hàng
1450 g
Trọng lượng:
780
Số trang:
Giá bìa:
92.000 ₫
12-2004
Ngày xuất bản:

Số lượng:

 Gigabook nhận giao hàng và thu tiền tại nhà trên toàn quốc

Nếu bạn thích cuốn sách này, hãy nhấn "like" và cho điểm 1+ cho cuốn sách

Giới thiệu

Tiếp theo Luật đất đai năm 2003, các văn bản dưới luật sớm được ban hành nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện Luật. Đây là kết quả của những nỗ lực của Nhà nước ta nhằm nhanh chóng hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, tạo cơ sở pháp lý phù hợp để tăng cường quản lý, khai thác đất đai có hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Pháp luật đất đai đã và đang được hoàn thiện một bước cơ bản, thực sự trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu.

 

Các chủ trương văn bản quy phạm pháp luật mới về chính sách quản lý, sử dụng đất đai là tập hệ thống tương đối đầy đủ, hoàn thiện về pháp luật đất đai mới được ban hành do Trung tâm nghiên cứu chính sách, pháp luật đất đai thuộc Viện nghiên cứu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường tập hợp, giới thiệu.

 

 

 

MỤC LỤC

 


Phần 1: Chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai

I. Khái quát một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề quản lý và sử dụng đất đai

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề quản lý và sử dụng đất theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề quản lý và sử dụng đất theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề quản lý và sử dụng đất theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Một số văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề đất đai

II. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất từ khi có Luật đất đai năm 1993

Hệ thống chính sách pháp luật đất đai hiện hành

Tác động của pháp luật đất đai trong quá trình phát triển kinh tế xã hội

Đánh giá tình hình áp dụng và thực hiện chính sách pháp luật đất đai

III. Những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2003

 


Phần 2: Giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai

 

Những nội dung cơ bản của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai

 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch về triển khai thi hành Luật đất đai

Công văn số 3212 TCT/TS ngày 30/9/2004 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu về đất đai

Công văn số 10950 TC/TCT ngày 28/9/2004 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuế đất.

Mời bạn đón đọc.


Viết nhận xét

Họ và tên (*)
Email
Đánh giá (*)
Các chủ trương văn bản quy phạm pháp luật mới về chính sách quản lý, sử dụng đất đai Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 0 10
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Nhập mã bảo mật (*)

Sách cùng loại

thanh toan

Designed by Thiết kế web công ty .Vn