Gigabook

-Sách mới về: Thiên kim đại chiến,Như hoa như sương lại như gió combo 2 cuốn tập 1,2,Quế CungXin em đứng đắn chút combo 2 cuốn tập 1, 2...

Trang chủ » Chính trị - Pháp luật » Pháp luật » Chi tiết sản phẩm

Hỏi đáp về tuyển chọn & quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tác giả: Luật gia Hà Nga. - Nhà xuất bản: Nxb Lao Động

Tình trạng:
 Sẵn trong kho
480 g
Trọng lượng:
488
Số trang:
Giá bìa:
66.000 ₫
03-2007
Ngày xuất bản:

Số lượng:

 Gigabook nhận giao hàng và thu tiền tại nhà trên toàn quốc

Nếu bạn thích cuốn sách này, hãy nhấn "like" và cho điểm 1+ cho cuốn sách

Giới thiệu

Hỏi Đáp Về Tuyển Chọn Và Quản Lý Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam:
Câu hỏi 1:
Người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam có thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật Lao động hay không?
Đáp: Điều 3 của Bộ luật lao động đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994 (sau đây gọi chung là Bộ luật lao động) đã quy định: "... người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ điều ước quốc tế mà cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác". Như vậy người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ Luật lao động, trừ điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Câu hỏi 2: Bộ luật lao động được ban hành và có hiệu lực từ khi nào?
Đáp: Bộ luật Lao động đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 1994 và có hiệu lực ký kể từ ngày 01 tháng